Informacje bieżące

INFORMACJA

W związku z zakończeniem działalności Poradni Medycyny Sportowej informujemy, że świadczenia (badania) w zakresie medycyny sportowej wykonywane są w Szpitalu Miejskim św. Jana Pawła II w Elblągu przy ul. Komeńskiego 35
Rejestracja do lekarzy specjalistów (parter budynku) pod numerem telefonu 55/239-45-62.

---------------------------------------------------------------------

Szanowni Pacjenci,

Informacje dotyczące personelu administracyjnego, udzielającego świadczeń w zakładzie oraz godzin urzędowania dostępne są w zakładce e-Usługi

KLIKNIJ TUTAJ

 

-------------------------------------------------------------------------------------

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Rehabilitacji w Elblągu przy ulicy Królewieckiej 15, w ramach rozeznania rynku i w celu oszacowania wartosci zamówienia, w związku z planowanym do dofinansowania w ramach EFRR projektem pn.: "Doposażenie SP ZOZ Centrum Rehabilitacji w Elblągu w specjalistyczny sprzęt medyczny" (tytuł projektu może jeszcze ulec zmianie),zaprasza do złożenia oferty SZACUNKOWEJ w zakresie:
1. Usługi kompleksowego przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Szczegóły do pobrania poniżej:

5 Zapytanie-wartosc szacunkowa zamowienie publiczne sprzet

 

----------------------------------------------------------------------------------

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Rehabilitacji w Elblągu przy ulicy Królewieckiej 15, w ramach rozeznania rynku i w celu oszacowania wartosci zamówienia, w związku z planowanym do dofinansowania w ramach EFRR projektem pn.: "Termomodernizacja budynku SP ZOZ Centrum Rehabilitacji w Elblągu z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii" (tytuł projektu może jeszcze ulec zmianie),zaprasza do złożenia oferty SZACUNKOWEJ w zakresie:
1. Usługi kompleksowego przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Szczegóły do pobrania poniżej:

5 Zapytanie-wartosc szacunkowa zamowienie publiczne termomodernizacja

-------------------------------------------------------------------------------------